http://www.effectivepython.com/

http://bukva.ua/catalog/browse/1974/1/650544 http://www.yakaboo.ua/zapiski-ukrains-kogo-samashedshogo.html#.V7DPsJN96Ho http://www.yakaboo.ua/u-nas-byl-seks.html#.V7DQHpN96Ho http://www.yakaboo.ua/ajeroport-aeroport.html#.V7DQJJN96Ho http://www.yakaboo.ua/sil-ne-im-ja-nadija-1471460.html#.V7DQNpN96Ho http://www.yakaboo.ua/kindergarten-is-too-late.html#.V7DQSJN96Ho http://www.yakaboo.ua/toreadori-z-vasjukivki.html#.V7DSUZN96Ho http://bukva.ua/catalog/browse/1974/1/681077

http://www.yakaboo.ua/upravlenie-proektom-v-sfere-graficheskogo-dizajna-1454207.html#media_popup_fragment http://www.yakaboo.ua/rework-cja-kniga-pereverne-vash-pogljad-na-biznes.html#media_popup_fragment http://www.yakaboo.ua/100-novyh-glavnyh-principov-dizajna.html#media_popup_fragment